Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Voľby prezidenta SR
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  7.00 - 14.00
Utorok: 7.00 - 14.00
Streda: 7.00 - 14.00
Piatok: 7.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

1. Rozhodnutie o vyhlásení volieb

2 Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

3. Informácie pre voliča

4. Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR

5. Uverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

6. Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

7. Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

8. Uverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

9. Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. marca 2024

 

Výsledky volieb Prezidenta SR 2024

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, volebný okrsok č. 1, Jacovce

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, volebný okrsok č. 2, Jacovce

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, volebný okrsok č. 1, Jacovce - druhé kolo

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, volebný okrsok č. 2, Jacovce - druhé kolo