Záznam ohlasovne - zrušenie trvalého pobytu - verejná vyhláška

Uverejnené dňa: 22.9.2021/ MP