Návrh VZN č. 4/2021 o chove a držaní zvierat na území obce Jacovce

Uverejnené dňa 26.8.2021/ZB.