Záznam ohlasovne - zrušenie trvalého pobytu - verejná vyhláška

Uverejnené dňa: 29.4.2021/MP