Záznam ohlasovne - zrušenie trvalého pobytu - verejná vyhláška
Uverejnené dňa 31.3.2021/MP