Oznámenie o uložení zásielky na pošte v Jacovciach pre: Róberta Bobošíka, Obec Jacovce
Uverejnené dňa: 31.3.2021/MP