VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Jacovce
Uverejnené: 23.3.2021/MP