Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2021

Uverejnené: 10.3.2021/MP