Návrh VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Jacovce

Uverejnené: 24.2.2021/MP