Oznámenie o uložení zásielky na pošte v Jacovciach pre p. Róberta Bobošíka - Obec Jacovce