VZN č. 8/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jacovce