Oznámenie o uložení zásielky na pošte v Jacovciach pre p. Štefana Žatka - Obec Jacovce