Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 9.12.2020 o 17.00 hod v jedálni Poľnohospodárskeho družstva Prašice sídlo Jacovce a v súlade s vydanými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Pozvánka