Oznámenie o uložení zásielky na pošte v Jacovciach pre: Róberta Bobošíka - Obec Jacovce