Oznámenie o uložení zásielky na pošte v Jacovciach pre Štefániu Štillerovú - Obec Jacovce