Oznámenie o uložení zásielky na pošte v Jacovciach pre: p. Róberta Bobošíka - Obec Jacovce