VZN č. 5/2020 o nakladaní s bytovým fondom obce Jacovce