Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Školská 5, Jacovce s nástupom od 1. septembra 2020