Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

 

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2018-2020 a Rozpočet obce Jacovce na roky 2021-2023

     rozpocet

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2017 - 2019 a návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

     rozpocet

 

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 

Rozpočet Obce Jacovce za roky 2016 - 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019-2021

     rozpocet

 

Rozpočet Obce Jacovce - roky 2015 – 2020

     Príjmy     Výdavky

 

Záverečný účet Obce za rok 2017

Záverečný účet Obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2015

Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2014