Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Rozpočet obce
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

 

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2021-2023 a schválený rozpočet obce Jacovce na roky 2024-2026

     rozpocet

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2020-2022 a schválený rozpočet obce Jacovce na roky 2023-2025

     rozpocet

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

 

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2019 - 2021 a Rozpočet na roky 2022 - 2024

     rozpocet

 

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

 

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2018-2020 a Rozpočet obce Jacovce na roky 2021-2023

     rozpocet

 

Rozpočet obce Jacovce za roky 2017 - 2019 a návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

     rozpocet

 

Záverečný účet obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 

Rozpočet Obce Jacovce za roky 2016 - 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019-2021

     rozpocet

 

Rozpočet Obce Jacovce - roky 2015 – 2020

     Príjmy     Výdavky

 

Záverečný účet Obce za rok 2017

Záverečný účet Obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2015

Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2014