1. Pozvánka na OcZ 
2. Uznesenie OcZ 
3. Zápisnica OcZ