1. Pozvánka

2. Uznesenie s hlasovaním poslancov

3. Zápisnica