1. Pozvánka 
2. Uznesenia s hlasovaním poslancov 
3. Zápisnica