Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Komisie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Komisia ekonomiky a správy majetku
Predseda: Mgr. Tatiana Divišová
Členovia: Mgr. Janka Bošanská, Ing. Ľubica Machová, Mgr. Rastislav Toman, Ing. Jozef Pavlusík, Mgr. Zuzana Zigová, p. Juraj Lacika
Zapisovateľ: p. Daniela Kúdelová
 
Komisia životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Predseda: p. Roman Beňo
Členovia: p. Dalibor Bajzík, Mgr. Marián Kišac, Ing. Peter Cagala, Ing. Pavol Grman, p. Juraj Lacika Zapisovateľ: Bc. Hana Kajanová
 
Komisia vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb
Predseda: Mgr. Marián Kišac
Členovia: Mgr. Janka Bošanská, Ing. Michal Čelechovský, Ing. Ľubica Machová, p. Dalibor Bajzík, Mgr. Peter Jakubis, Mgr. Dagmar Babčanová, p. Alena Strižencová, p. František Bošanský
Zapisovateľ: p. Zdena Bošanská
 
Komisia bytová, obchodu, služieb a verejného poriadku
Predseda: Ing. Michal Čelechovský
Členovia: Mgr. Janka Bošanská, Roman Beňo, Mgr. Rastislav Toman, p. Peter Komačka
Zapisovateľ: p. Magdaléna Plačková
 
Povodňová komisia
Predseda: p. Jaroslav Božik
Členovia: predseda a členovia komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Zapisovateľ: Bc. Hana Kajanová

Osobitná komisia na prešetrovanie sťažností
Predseda: p. Jaroslav Božik
Členovia: Mgr. Janka Bošanská, Ing. Bibiána Cagalová, Mgr. Marián Kišac, p. Roman Beňo
Zapisovateľ: p. Magdaléna Plačková

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Mgr. Marián Kišac
Členovia: Mgr. Tatiana Divišová, Ing. Bibiána Cagalová, Ing. Ľubica Machová, Mgr. Rastislav Toman,
Zapisovateľ: p. Eva Ondrková