Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Komisie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

Komisia ekonomiky a správy majetku
Predseda: Mgr. Janka Bošanská
Členovia: Mgr. Zuzana Jánošová, Mgr. Marián Kišac, p. Tomáš Cabaj
Z obyvateľov obce: Ing. Bibiána Cagalová, p. Juraj Lacika, Ing. Jozef Pavlusík, Mgr. Zuzana Zigová,
Zapisovateľka: p. Daniela Kúdelová

Komisia životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Predseda: p. Tomáš Cabaj
Členovia: p. Dalibor Bajzík, Ing. Pavol Grman, p. Martin Gracik, Mgr. Zuzana Jánošová, p. Michal Petráš,
Z obyvateľov obce: p. Roman Beňo, Ing. Peter Cagala, p. Peter Gáfel, PhDr. Imrich Hermann, p. Emil Majtán, p. Igor Pirťan, Mgr. Ivana Rusnáková, Mgr. Marián Smatana, Ing.Marián Železník ,
Zapisovateľka: Bc.Hana Kajanová

Komisia vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb
Predseda: Mgr. Zuzana Jánošová
Členovia: p. Dalibor Bajzík, Mgr. Janka Bošanská, p. Tomáš Cabaj, p. Martin Gracik, Mgr. Zuzana Jánošová, Mgr. Marián Kišac, p. Michal Petráš,  p. Miriam Adamíková
Z obyvateľov obce: Mgr. Dagmar Babčanová, Ing. Michal Čelechovský, p. Peter Gáfel, Mgr. Peter Jakubis, Mgr. Dana Michalková, p. Alena Strižencová
Zapisovateľka: p. Zdenka Bošanská

Komisia bytová, obchodu, služieb a verejného poriadku
Predseda: Mgr. Marián Kišac
Členovia: p. Miriam Adamíková, p. Dalibor Bajzík, p. Martin Gracik, p. Michal Petráš,
Zapisovateľka: Mgr. Barbora Kapusňáková

Povodňová komisia
Predseda: p. Jaroslav Božik
Členovia: predseda a členovia komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Zapisovateľka: Bc. Hana Kajanová

Osobitná komisia na prešetrovanie sťažností
Predseda: p. Jaroslav Božik
Členovia: poslanci OcZ
Zapisovateľka: Zdena Bošanská

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Mgr. Marián Kišac
Členovia: p. Miriam Adamíková, p. Tomáš Cabaj, p. Martin Gracik, Mgr. Zuzana Jánošová
Zapisovateľka: Mgr. Barbora Kapusňáková