Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

PROJEKT: WIFI PRE TEBA
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AHX7

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce

Miesto realizácie: Obec Jacovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.591612, 18.136806)
Bod 2 Zdravotné stredisko a Detské ihrisko- Externý AP (48.592954, 18.135882)
Bod 3 Materská škola- Externý AP (48.590354, 18.135701)
Bod 4 Futbalový štadión- Externý AP (48.589601, 18.138359)
Bod 5 Areál Základnej školy- Externý AP (48.591467, 18.134143)
Bod 6 Telocvičňa- Externý AP (48.591834, 18.134599)
Bod 7 Cintorín- Externý AP (48.588977, 18.138799)
Bod 8 Pri kríži- Externý AP (48.587221, 18.138855)
Bod 9 Námestie- Externý AP (48.590887, 18.137060)
Bod 10 Bývalá Drobná prevádzka- Externý AP (48.591056, 18.137319)

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 17.11.2021 úspešne ukončený. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná Wifi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.   

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk