Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Pamätihodnosti
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  7.00 - 14.00
Utorok: 7.00 - 14.00
Streda: 7.00 - 14.00
Piatok: 7.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

Kostol Božieho milosrdenstva

 

Kostol Božieho milosrdenstva

Kostol Božieho milosrdenstva, postavený v rokoch 2001 - 2003, je najvýraznejšou pamiatkou súčasných Jacoviec. Kostol má šošovkovitý pôdorys, celej stavbe dominuje vysoká veža zakončená zvonicou, v ktorej sú tri zvony. Oltárny obraz Božieho milosrdenstva je dielom akad. maliara Stanislava Dusíka. V interiéri je aj socha Fatimskej Panny Márie.

 

 

Kostol Navštevy Panny Márie 

 

Kostol Navštevy Panny Márie

Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, do štítového priečelia vstavanou, mierne vystupujúcou vežou, pristavanou bočnou kaplnkou a sakristiou. Fasády členia ostrolúke gotické okná a rozety, vežu aj malované lizény. Múry kostola sú spevnené dvoma opornými piliermi. Okenné vitráže vznikli v Brne, mramorový obetný stôl a krstitelnica boli vyrobené v Prahe. V bočnej kaplnke sa nachádza pseudogotický hlavný oltár, ktorý bol pôvodne vo svätyni ostola (oltárny obraz je v súčasnosti umiestnený v budove fary). Po bokoch oltára sú sochy sv. Petra a sv. Pavla, v kaplnke sú aj sochy sv. Antona Paduánskeho, sv. Jozefa, Božského Srdca Ježišovho a Máriinho Nepoškvrneného Srdca.

 

 

 Baroková pieta

 

Baroková pieta

Pieskovcová baroková socha Šaštínskej Panny Márie osadená na štvorcovom podstavci bola postavená r. 1744 a obnovená r. 1933. Na podstavci sú zvyšky nečitateľného nápisu.

 

 

 Socha sv. Jána Nepomuckého

 

Socha sv. Jána Nepomuckého

Pieskovcovú sochu dal roku 1753 postaviť zeman Ján Buricz. Socha s volútovým podstavcom je osadená na novšom širšom obdĺžnikovom pilieri.

 

 

 Kaplnka Blahoslavenej Panny Márie

 

Kaplnka Blahoslavenej Panny Márie

Neoklasicistická kaplnka bola postavená po roku 1880 pravdepodobne Sélleyovcami ako ich rodinné mauzóleum. Je to jednoľoďová stavba s polygonálnym uzáverom užšieho presbytéria a nadstavenou vežičkou, v ktrorej je menší zvon uliaty roku 1925. Priečelie zakončené prelamovaným štítom členia pilastre a portál vstupného otvoru s kamennou ušnicovou šambránou. Ostátné fasády členia pilastre a okná s polkruhovým zakončením v profilovaných šambránach s klenákom a podokennourímsou. Výrazná je korunná rímsa.

 

 

Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny

 

Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny

Pamätník bol postavený r. 1947, jeho autorom je topoľčiansky kamenár A. J. Schwab. Na vrchole pamätníka je osadená socha slovenského vojaka, nižšie po bokoch sú dve plastiky modliacich sa anjelov. Na pamätníku sú vyryté mená 32 obetí I. svetovej vojny a 5 obetí II. svetovej vojny.

 

 

 Zvonica

 

Zvonica

Pôvodne tu stála drevená zvonica postavená po roku 1850. Bola to jednoduchá stavba krytá stanovou strechou. Po roku 1948 zvonica zanikla, na jej mieste bola roku 1994 postavená nová murovaná zvonica. Má elipsovitý pôdorys, na každej strane vpadlinu. Zvukové okná sú ostroluké. Vo zvonici je zavesený jeden zvon uliaty roku 1911, ktorý je zasvetený sv. Kataríne.

 

 Schwarzov mlyn

 

Schwarzov mlyn

Mlyn bol postavený niekedy pred rokom 1850, pôvodne bol vodný, neskôr kombinovaný s vodnou turbínou a dnes je plne na elektrický pohon. Má pôvodné zariadenie z prvej polovice 20 – teho storočia a mlynské stroje sú drevené z roku 1948. Vo dvore mlyna stojí pôvodný dom majiteľov a hospodárske budovy, ktoré chátrajú. Pred mlynom je vodný náhon a za ním vodný kanál smerujúci do potoka Chotina.