Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Zamestnanci úradu
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

Referent ekonomiky a účtovníctva

Daniela Kúdelová

e-mail: uctovnictvo@obecjacovce.sk
tel.: 038/ 536 84 34 / 0911705454

- podateľňa
- účtovníctvo
- pokladňa


Referent daní, poplatkov, komun. odpadu a kultúry

Zdena Bošanská

e-mail: kultura@obecjacovce.sk
tel.: 038/ 536 84 35 / 0911507171

- dane a poplatky
- kultúra
- pokladňa
- osvedčenia listín a podpisov
- rybárske lístky


Referent správy majetku, miezd, sociálnych vecí a informatiky

Mgr. Barbora Kapusňáková

e-mail: mzdy@obecjacovce.sk
tel.: 038/ 536 84 33 / 0911577171

- mzdy
- obecný majetok
- sociálne veci
- osvedčenia podpisov a listín


Referent investícií

Bc. Hana Kajanová

e-mail: stavby@obecjacovce.sk
tel.: 038/ 536 84 32 / 0911527171

- stavebný úrad
- životné prostredie
- ohlasovňa pobytu
- potvrdenia