Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Zamestnanci úradu
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Referent správy úradu

Magdaléna Plačková

e-mail: sekretariat@obecjacovce.sk
tel.: 038/ 530 10 82 / 0911607171

 • podateľňa
 • ohlasovňa pobytu
 • osvedčenia podpisov a listín
 • rybárske lístky
 • potvrdenia

 

Referent ekonomiky a účtovníctva

Daniela Kúdelová

e-mail: uctovnictvo@obecjacovce.sk
tel.: 038/ 536 84 34 / 0911705454

 • účtovníctvo
 • pokladňa

 

Referent daní, poplatkov, komun. odpadu a kultúry

Zdena Bošanská

e-mail: kultura@obecjacovce.sk
tel.: 038/ 536 84 35 / 0911507171

 • dane a poplatky
 • kultúra
 • pokladňa

 

Referent správy majetku, miezd, sociálnych vecí a informatiky

Eva Ondrková

e-mail: mzdy@obecjacovce.sk
tel.: 038/ 536 84 33 / 0911577171

 • mzdy
 • obecný majetok
 • sociálne veci

 

Referent stavebný a životného prostredia

Bc. Hana Kajanová 

e-mail: stavby@obecjacovce.sk
tel.: 038/ 536 84 32 / 0911527171

 • stavebný úrad
 • životné prostredie