Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Udelené verejné uznania
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  7.00 - 14.00
Utorok: 7.00 - 14.00
Streda: 7.00 - 14.00
Piatok: 7.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

Udelené verejné uznania v súlade so štatútom Obce Jacovce

 

Čestné občianstvo Obce Jacovce :

28.6.2000 - J. E. Mons. Ján Sokol

24.8.2000 - Miroslav Šatan

 

Cena Obce Jacovce :

8.2.2017 - Ing. Ľubomír Bošanský za dlhoročnú záslužnú prácu pri rozvoji a zveľaďovaní obce

6.12.2018 - Ing. Ján Pavlovič za dlhoročnú záslužnú prácu pri rozvoji a zveľaďovaní obce

21.9.2019 - Mgr. Janka Bošanská - za dlhoročnú záslužnú, aktívnu a výchovnú činnosť detí a mládeže v hnutí eRko

 

Cena starostu Obce Jacovce :

24.8.2000 - Miroslav Šatan – za vzornú reprezentáciu obce a Slovenska v ľadovom hokeji

14.7.2002 - JUDr. Ladislav Jurkemik – za vzornú športovú reprezentáciu obce z príležitosti 70. výročia založenia TJ Jacovce

14.7.2002 - Dušan Herda - za vzornú športovú reprezentáciu obce z príležitosti 70. výročia založenia TJ Jacovce

14.7.2002 - Marián Novotný - za vzornú športovú reprezentáciu z príležitosti 70. výročia založenia TJ Jacovce

14.7.2002 - Miroslav Šatanovi - za vzornú športovú reprezentáciu obce, z príležitosti 70. výročia založenia TJ Jacovce

12.6.2005 - Ján Dubný – pri príležitosti životného jubilea a za rozvoj a propagáciu športu

11.3.2006 - Ing. Daniel Knotek – z príležitosti životného jubilea a poskytovanie pomoci v oblasti kultúry a športu

10.8.2006 - Mgr. Margita Čermanová - za celoživotnú prácu v ZŠ Jacovce

10.8.2006 - Mgr. Magdaléna Gavalcová - za celoživotnú prácu v ZŠ Jacovce

11.9.2006 - Peter Herda – z príležitosti životného jubilea a za propagáciu futbalu v obci  aj v rámci reprezentácie za ČSSR vo futbale

16.2.2013 - František Bošanský – pri príležitosti životného jubilea a za rozvoj a propagáciu kultúry a športu

8.7.2017 - Jozef Čimbora – pri príležitosti životného jubilea a za úspešnú a záslužnú činnosť v oblasti športu

8.7.2017 - Jozef Golešéniy - za úspešnú a záslužnú činnosť v oblasti športu

22.6.2021 - Mgr. Ľuboš Martíny - za obetavú službu v našej farnosti

  

Zápisy do pamätnej knihy obce v súlade s vnútorným predpisom Obce Jacovce :

9.10.2003 - J. E. Mons. Ján Sokol pri príležitosti životného jubilea - 70 rokov

11.3.2009 - Štefan Kišac pri príležitosti životného jubilea - 90 rokov

13.5.2009 – Emília Reháková pri príležitosti životného jubilea - 90 rokov

17.8.2009 - Jozefína Gurecká pri príležitosti životného jubilea - 95 rokov

28.8.2009 – Miroslav Šatan pri príležitosti získania STANLEY CUPU 2009 ako hráč tímu Pittsburgh Penguins

23.12.2009 - Alžbeta Bošanská pri príležitosti životného jubilea - 85 rokov

31.5.2010 - MUDr. Jarmila Opáthová pri príležitosti odchodu do dôchodku za dlhoročnú prácu v odbore stomatológie v Obci Jacovce

4.10.2010 - Anna Recká pri príležitosti životného jubilea - 90 rokov

17.8.2014 - Jozefína Gurecká pri príležitosti životného jubilea - 100 rokov

13.7.2017 – Ema Kišacová pri príležitosti životného jubilea - 90 rokov

15.8.2017 - Jozefína Gurecká pri príležitosti životného jubilea - 103 rokov

11.11.2018 - J. E. Mons. Ján Sokol pri príležitosti životného jubilea – 85 rokov

26.11.2019 - Marína Hostačná Grossi - pri príležitosti vydania minirománu "Salón Ester"