Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce
Adresa školy: Školská 5, 956 21 Jacovce
Telefón: 038/5325836
Riaditeľka: Mgr. Dagmar Babčanová
E-mail školy: zsmsjac@centrum.sk

Chceš vedieť viac, klikni na oficiálnu stránku základnej školy
>>> Základná škola v Jacovciach