RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Návštevy Panny Márie

Farská 297 / 22, 956 21 JACOVCE

0903 983 900

 


Poriadok bohoslužieb - oznamy