RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Návštevy Panny Márie

Farská 297 / 22, 956 21 JACOVCE

038 / 530 10 80, 530 11 00

 


Poriadok bohoslužieb - Jacovce 

Poriadok bohoslužieb - Filiálky 

Oznamy