Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Fotogalérie - rok 2022
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

V nedeľu dňa 27. februára 2022 sa v popoludňajších hodinách konala v našej obci fašiangová slávnosť. Hlavnými organizátormi boli komisia vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb pri OcZ v Jacovciach a členovia Jednoty dôchodcov Slovenska. Naši dôchodcovia si na pravidelných stretnutiach pripravili a nacvičili kultúrny program, pozostávajúci z hovoreného slova a ľudových piesní. K nim sa pridali členovia dobrovoľného hasičského zboru obce, niekoľkí mladí z eRko klubu a naše mladé mamičky so svojimi najmenšími ratolesťami. Program začal pred budovou obecného úradu, kde predviedli svoj program vedeniu obce. Odtiaľ sa sprievod pohol po hlavnej ulici smerom na Tovarníky a po ulici Zemianskej sa vrátili do centra obce. Vo viacerých domácnostiach mali občania pre sprievod v maskách pripravené chutné fašiangové občerstvenie. Pred budovou Jednoty na betónovom kruhu účinkujúci v maskách zaspievali niekoľko piesní a zatancovali si aj s prizerajúcimi sa divákmi z radov občanov obce, ako i návštevníkov. V dobrej nálade sa účinkujúci presunuli do zasadačky OcÚ, kde bolo pre nich pripravené bohaté občerstvenie. Ďakujeme všetkým organizátorom a účinkujúcim za zachovávanie starodávnych tradícií.