Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Fotogalérie - rok 2022
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

(posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším)

V našej obci sa stalo peknou tradíciou počas Mesiaca úcty k starším, uctiť si našich starších spoluobčanov, pozvaním na malé posedenie.

Dňa 8.10.2022 o 15,00 hod. v priestoroch jedálne školskej družiny pri ZŠ s MŠ v Jacovciach sa zišli jacovskí seniori, aby sa porozprávali, pospomínali na svoju mladosť a medzi sebou rozobrali zážitky zo života s rodinou a vnúčatami. Po úvodných slovách  žiačok zo základnej školy sa naše posedenie začalo príhovorom starostu obce, v ktorom všetkým prítomným poďakoval za prácu, ktorú urobili pre našu obec, zaželal veľa zdravia , veselú myseľ a ešte veľa elánu a radosti do ďalšieho života. Po príhovore nasledoval pestrý kultúrny program. Ako prví vystúpili naši malí škôlkari, po nich ukázali svoj talent žiaci zo základnej školy. Pán starosta každému z prítomných seniorov odovzdal upomienkové predmety – dekoratívne košíky s logom obce Jacovce a NSK. Drobné darčeky pre našich starkých vyrobili aj deti z eRko klubu.

Do tanca a na počúvanie začala vyhrávať hudobná skupina PRIMA. Darčeky sme zakúpili           s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Finančnú podporu z NSK sme mali aj na hudobnú produkciu.

Pri dobrom vínku, obložených chlebíčkoch a zákuskoch sa naši pozvaní hostia výborne zabávali a  tancovali do neskorých večerných hodín, i keď nohy už tak neposlúchali, ako v mladosti ☺.

Cieľom nás všetkých , ktorí sme posedenie pripravovali, bolo vyčariť na tvárach našich starších spoluobčanov úsmev na tvári a zanechať pekné spomienky a dúfame, že sa nám to aj podarilo a starkí ešte dlho budú spomínať na tento príjemne strávený sobotňajší deň.