29. novembra 2020, presne na prvú adventnú nedeľu, sa konalo požehnanie adventného venca. Vykonal ho pán kaplán Mgr. Michal Peťovský za asistencie pána starostu Jaroslava Božika. I keď kvôli epidemiologickým opatreniam prišlo menej Jacovčanov ako po minulé roky, zúčastnení obdivovali šikovnosť zamestnancov obecného úradu v Jacovciach pri výzdobe obecného venca. Počas slávnosti sa zúčastnení pomodlili Litánie k Panne Márii, nasledovalo samotné požehnanie venca a adventných sviec. V závere pán kaplán a pán starosta poďakovali všetkým za túto rozvíjanú tradíciu, darcom za čečinu a šikovným rukám za ochotu vytvoriť tento nádherný symbol Adventu.

 

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg 023.jpg 024.jpg

025.jpg