Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2020
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

29. novembra 2020, presne na prvú adventnú nedeľu, sa konalo požehnanie adventného venca. Vykonal ho pán kaplán Mgr. Michal Peťovský za asistencie pána starostu Jaroslava Božika. I keď kvôli epidemiologickým opatreniam prišlo menej Jacovčanov ako po minulé roky, zúčastnení obdivovali šikovnosť zamestnancov obecného úradu v Jacovciach pri výzdobe obecného venca. Počas slávnosti sa zúčastnení pomodlili Litánie k Panne Márii, nasledovalo samotné požehnanie venca a adventných sviec. V závere pán kaplán a pán starosta poďakovali všetkým za túto rozvíjanú tradíciu, darcom za čečinu a šikovným rukám za ochotu vytvoriť tento nádherný symbol Adventu.