Tento rok sa turnaj konal 30.11.2019 opäť v telocvični ZŠ s MŠ v Jacovciach.. Po privítaní športovcov a slávnostnom hode loptičky pánom starostom sa začal turnaj podľa rozpisu, ktorý pripravil hlavný rozhodca Ing. Tomáš Pavlovič. Súťažilo sa v dvoch kategóriách : mladší – Juniori, kde sa zapojilo 5 tímov a v kategórii starší – Elite, tu sa zapojilo 6 tímov.

Výsledky :
Kategória Junior :
1. miesto Kamm back
2. miesto Super Jacovce
3. miesto Žeravé strely

Kategória Elite :
1. miesto Wasabi
2. miesto Blaváci
3. miesto Team megs

Celé dopoludnie sprevádzal športový zápal v duchu fair – play, za bohatej podpory fanúšikov – rodiny a známych. Po jednotlivých zápasoch dostali športovci občerstvenie a v závere krásne trofeje so sladkou odmenou, ktoré odovzdal p. Jaroslav Božik.

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg 023.jpg 024.jpg

025.jpg 026.jpg 027.jpg

028.jpg 029.jpg 030.jpg