Aj tento rok sa tradičný Štefanský turnaj v kolkoch konal 26.12.2019 v čase od 14,00 hod. v kolkárni TJ Družstevník Jacovce. Po privítaní športovcov sa začal turnaj podľa programu, ktorý pripravil hlavný organizátor p. Bošanský. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: ženy a muži. Najskôr súťažili ženy a po vyhodnotení sa zapojili do súťaže aj muži. Celý turnaj sprevádzal športový zápal v duchu fair – play, za bohatej podpory fanúšikov – rodiny a známych. Po skončení súťaže boli vyhodnotení najlepší hráči športovými trofejami a vecnými cenami.

Výsledky :

Kategória ženy :
1. miesto Oľga Barantalová
2. miesto Daniela Komačková
3. miesto Kristína Helbichová

Kategória muži :
1. miesto František Bošanský
2. miesto Milan Svitač
3. miesto Ján Klinčuch

Všetkým účastníkom - športovcom ďakujeme za účasť.

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg 023.jpg 024.jpg

025.jpg 026.jpg 027.jpg

028.jpg 029.jpg 030.jpg

031.jpg 032.jpg 033.jpg

034.jpg 035.jpg 036.jpg

037.jpg 038.jpg 039.jpg

040.jpg 041.jpg 042.jpg

043.jpg 044.jpg 045.jpg

046.jpg 047.jpg 048.jpg

049.jpg 050.jpg 051.jpg

052.jpg 053.jpg 054.jpg

055.jpg 056.jpg 057.jpg

058.jpg 059.jpg 060.jpg