Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2019
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Zavítal k nám Mikuláš a neprišiel sám ...

Dňa 6.12.2019 k nám do vynovenej školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Jacovciach zavítal Mikuláš s košom plným sladkých balíčkov a nechýbali jeho pomocníci anjeli, ale ani čerti so svojim šéfom z pekla. Čertíci si pre detičky pripravili krásny program, v ktorom sme všetci s údivom pozerali, ako vedia pracovať ☺.
Po zaslúženej práci, veď aj deti a dospelí sa spolu s čertami narobili, nasledovala odmena. Mikuláš, keďže je povestný svojou dobročinnosťou, obdaroval dobré, ale aj tie menej poslušné detičky. Deti boli smelé, ani čertov sa nebáli a veruže boli pripravené a výberom básničiek prekvapili tí odvážnejší aj samotného Mikuláša.
Vďaka, milí Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, aj úsmevy milé. Tešíme sa na teba zase
o rok.