Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2019
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Starí rodičia sú dar z neba, dávajú viac, ako treba ...

( posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším )

A opäť prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty k starším. V našej obci sa stalo peknou tradíciou uctiť si našich starších spoluobčanov pozvaním na malé posedenie. Dňa 19.10.2019 o 15,00 hod. vo vynovených priestoroch školskej jedálne pri ZŠsMŠ v Jacovciach sa zišli pozvaní seniori, aby sa porozprávali, pospomínali na svoju mladosť a medzi sebou rozobrali zážitky zo života s rodinou a vnúčatami. Po úvodných slovách žiačok zo základnej školy sa naše posedenie začalo príhovorom starostu obce, v ktorom všetkým prítomným poďakoval za prácu, ktorú urobili pre našu obec, zaželal veľa zdravia , veselú myseľ a ešte veľa elánu a radosti do ďalšieho života. Po príhovore nasledoval pestrý kultúrny program. Ako prví vystúpili naši malí škôlkari, po nich ukázali svoj talent žiaci zo základnej školy. Pán starosta každému z prítomných seniorov odovzdal drobné praktické darčeky – reflexnú pásku a taštičku s logom obce Jacovce a NSK. Do tanca a na počúvanie začala vyhrávať hudobná skupina PRIMA. Darčeky sme zakúpili s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Finančnú podporu z NSK sme mali aj na hudobnú produkciu Pri dobrom vínku, obložených chlebíčkoch a zákuskoch sa naši pozvaní hostia výborne zabávali a tancovali do neskorých večerných hodín i keď nohy už tak neposlúchali, ako v mladosti ☺. Cieľom nás všetkých , ktorí sme posedenie pripravovali, bolo vyčariť na tvárach našich starších spoluobčanov úsmev na tvári a zanechať pekné spomienky a dúfame, že sa nám to aj podarilo a starkí ešte dlho budú spomínať na tento príjemne strávený sobotňajší deň. Určite s láskou budeme na tento deň spomínať aj mi, ktorí sme akciu pripravili, lebo aj my vieme, že starí rodičia sú dar z neba a dávajú nám viac, ako treba ...