Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2019
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Aj v našej obci sme si dňa 28.8.2019 položením venca k Pomníku padlých hrdinov pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania. Mgr. Kišac vo svojom príhovore vyslovil úprimné poďakovanie všetkým rodinám, ktoré prišli o otcov, ujov, synov, aby sme my žili v pokoji a mieri. Česť ich hrdinstvu, obeti vlastného života a ich pamiatke. A aký je význam Slovenského národného povstania pre ľudí dnešnej doby? Ukazuje nám, že aj v ťažkých chvíľach sa malý národ v srdci Európy môže vzoprieť voči omnoho silnejšiemu protivníkovi, môže upevniť svoju národnú hrdosť a stať sa pevnou súčasťou národov Európy, ktoré si ctia princípy demokracie, humanizmu a ľudských práv. Slovenské národné povstanie zostane v našich myšlienkach predovšetkým ako symbol spoločného odporu ľudí celého Slovenska proti svetovému zlu. A to je odkaz aj pre nás, občanov dnešného demokratického Slovenska.