V dňoch 6.7.- 7.7.2019 sa v našej obci konali hodové slávnosti. Opäť sme ich poňali tradične. V sobotu sa začali hodové slávnosti priateľským futbalovým zápasom, ktorí odohrali naši starí páni so súperom TJ Slovan Veľké Bedzany. Potom nasledovala tanečná zábava s hudobnou skupinou DISK. O 23,00 hod. sme losovali bohatú tombolu, do ktorej sponzorsky prispeli nielen podnikatelia z obce. Že sa občania počas zábavy výborne zabávali, o tom svedčí množstvo fotografií, ktoré nafotil náš fotograf.

V nedeľu hodové slávnosti začali o 11,30 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole Božieho milosrdenstva.

O 15,00 hod. začal futbalový zápas mladší žiaci verzus starší žiaci TJ Družstevník Jacovce. Po tomto zápase odohrali priateľský futbalový zápas naši dorastenci so súperom GFC Topoľčany – ženy.

Kultúrny program pre občanov bol pripravený aj v nedeľu. Na námestí pred COOP Jednotou sme si mohli vypočuť hudobnú skupinu DUS SKY & BAND. Dobrá hudba, pitie, stretnutie s pohodovými ľuďmi. Bolo vidieť, že táto hudobná skupina má pomerne silnú fanúšikovskú základňu a vedia svojimi piesňami rozdávať úsmev, radosť a pozitívnu náladu.
Okrem futbalových zápasov a kultúrneho programu nechýbali v našej obci ani rôzne atrakcie, strelnica, detské kolotoče, centrifuga, stánky so suvenírmi a cukrovou vatou, ktoré boli rozložené v priestoroch pri základnej škole a 24 b. j.

Veríme, že všetci tí, ktorí prišli s nami osláviť hody, si užili krásne sviatočné chvíle v kruhu svojich blízkych a známych. Tí spoluobčania, ktorým sa zdalo, že bolo napr. veľa futbalových zápasov a málo atrakcií pre deti zadarmo, môžu svoje pripomienky, návrhy, podnety zaslať elektronickou poštou priamo na stránku obecného úradu, alebo ešte lepšie, prísť osobne a možno o rok sa s ich pomocou budeme snažiť vylepšiť priebeh hodových slávnosti k spokojnosti čo najväčšieho počtu občanov ☺.

 

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg 023.jpg 024.jpg

025.jpg 026.jpg 027.jpg

028.jpg 029.jpg 030.jpg

031.jpg 032.jpg 033.jpg

034.jpg 035.jpg 036.jpg

037.jpg 038.jpg

 

Hody - slávnostná sv. omša

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg 023.jpg 024.jpg

025.jpg 026.jpg 027.jpg

028.jpg 029.jpg 030.jpg

 

Hody - futbal

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg 023.jpg 024.jpg

025.jpg 026.jpg 027.jpg

028.jpg 029.jpg 030.jpg

 

Hodová zábava

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg 023.jpg 024.jpg

025.jpg 026.jpg 027.jpg

028.jpg 029.jpg 030.jpg

031.jpg 032.jpg 033.jpg

034.jpg 035.jpg 036.jpg

037.jpg 038.jpg 039.jpg

040.jpg 041.jpg 042.jpg

043.jpg 044.jpg 045.jpg

046.jpg 047.jpg 048.jpg

049.jpg 050.jpg 051.jpg

052.jpg 053.jpg 054.jpg

055.jpg 056.jpg 057.jpg

058.jpg 059.jpg 060.jpg

061.jpg 062.jpg 063.jpg

064.jpg 065.jpg 066.jpg

067.jpg 068.jpg 069.jpg

070.jpg