Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2019
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

V dňoch 6.7.- 7.7.2019 sa v našej obci konali hodové slávnosti. Opäť sme ich poňali tradične. V sobotu sa začali hodové slávnosti priateľským futbalovým zápasom, ktorí odohrali naši starí páni so súperom TJ Slovan Veľké Bedzany. Potom nasledovala tanečná zábava s hudobnou skupinou DISK. O 23,00 hod. sme losovali bohatú tombolu, do ktorej sponzorsky prispeli nielen podnikatelia z obce. Že sa občania počas zábavy výborne zabávali, o tom svedčí množstvo fotografií, ktoré nafotil náš fotograf.

V nedeľu hodové slávnosti začali o 11,30 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole Božieho milosrdenstva.

O 15,00 hod. začal futbalový zápas mladší žiaci verzus starší žiaci TJ Družstevník Jacovce. Po tomto zápase odohrali priateľský futbalový zápas naši dorastenci so súperom GFC Topoľčany – ženy.

Kultúrny program pre občanov bol pripravený aj v nedeľu. Na námestí pred COOP Jednotou sme si mohli vypočuť hudobnú skupinu DUS SKY & BAND. Dobrá hudba, pitie, stretnutie s pohodovými ľuďmi. Bolo vidieť, že táto hudobná skupina má pomerne silnú fanúšikovskú základňu a vedia svojimi piesňami rozdávať úsmev, radosť a pozitívnu náladu.
Okrem futbalových zápasov a kultúrneho programu nechýbali v našej obci ani rôzne atrakcie, strelnica, detské kolotoče, centrifuga, stánky so suvenírmi a cukrovou vatou, ktoré boli rozložené v priestoroch pri základnej škole a 24 b. j.

Veríme, že všetci tí, ktorí prišli s nami osláviť hody, si užili krásne sviatočné chvíle v kruhu svojich blízkych a známych. Tí spoluobčania, ktorým sa zdalo, že bolo napr. veľa futbalových zápasov a málo atrakcií pre deti zadarmo, môžu svoje pripomienky, návrhy, podnety zaslať elektronickou poštou priamo na stránku obecného úradu, alebo ešte lepšie, prísť osobne a možno o rok sa s ich pomocou budeme snažiť vylepšiť priebeh hodových slávnosti k spokojnosti čo najväčšieho počtu občanov ☺.

 

 

Hody - slávnostná sv. omša

 

Hody - futbal

 

Hodová zábava