Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2019
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Starosta obce spolu s členmi komisie kultúry a športu si prácu pedagógov veľmi váži a oslava Dňa učiteľov je v našej obci už tradíciou. Šípová ruža, pár krásnych slov, príhovor starostu obce, krátky program, pohár šampanského, sladký zákusok a nekonečné rozhovory v kruhu kolegov súčasných a bývalých. Tak vyzerala oslava Dňa učiteľov dňa 28. marca 2019 v Pizzerií La Gondola v Jacovciach.

Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval terajším, ale aj bývalým učiteľom za prácu, obetavosť a trpezlivosť, s ktorou pristupujú k výchove a vzdelávaniu mladej generácie v obci. Zopár krásnych piesni v podaní žiakov a učiteľov zo súkromného konzervatória Dezidera Kardoša z Topoľčian a potom nasledoval voľný program pre všetkých prítomných.

Je dobré sa na chvíľočku zastaviť. Porozprávať sa o tom, o čom nie je v škole čas. Pospomínať len na to dobré, na bývalých žiakov, “posťažovať“ sa na súčasných, zasmiať sa. Zrazu zistíme, že život plynie veľmi rýchlo. Nedávno sme boli žiakmi, teraz sme už dospelí, deti našich detí navštevujú tú istú školu, triedu, ako pred mnohými rokmi aj my.

A čas nášho spoločného stretnutia sa naplnil , všetci sme sa rozlúčili a už teraz sa tešíme na budúci rok, kedy sa zase stretneme.