Fašiangy a pochovávanie basy

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Toto obdobie začína od Troch kráľov a končí v utorok pred Popolcovou stredou, štyridsať dní pred Veľkou nocou. Je to obdobie pôstu, obdobím bez zábav a tancovačiek. Fašiangové posedenie má u nás v Jacovciach už dlhodobú tradíciu. Aj v tomto roku sme sa stretli v posledný fašiangový deň - v utorok 5. marca v jedálni PPD Prašice. O hudbu na počúvanie, ale aj do tanca bolo postarané, len tanečníkov na parkete bolo veru málo ☺. Na úvod fašiangového posedenia vystúpil starosta obce a potom žiačky zo základnej školy, ktoré si pre prítomných občanov pripravili pásmo ľudových tancov. Na stoloch nechýbali šišky a tiež dobré vínečko. Zlatým klincom programu bolo Pochovávanie basy v podaní speváckej skupiny Ilusanka.V častuškách, piesňach a prosbách boli vyjadrené všetky túžby občanov, ale aj pranierované niektoré neduhy a zlozvykov. Akt pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba.

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg 023.jpg 024.jpg

025.jpg 026.jpg 027.jpg

028.jpg 029.jpg 030.jpg

031.jpg 032.jpg 033.jpg

034.jpg 035.jpg 036.jpg

037.jpg 038.jpg 039.jpg

040.jpg 041.jpg 042.jpg

043.jpg 044.jpg 045.jpg

046.jpg 047.jpg 048.jpg

049.jpg 050.jpg 051.jpg

052.jpg 053.jpg 054.jpg

055.jpg 056.jpg 057.jpg

058.jpg 059.jpg 060.jpg

061.jpg 062.jpg 063.jpg

064.jpg 065.jpg 066.jpg

067.jpg 068.jpg 069.jpg

070.jpg 071.jpg 072.jpg

073.jpg