Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2019
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Dňa 9. februára 2019 sa priestory obecného úradu zaplnili najmladšími občanmi našej obce. Starosta obce pozval všetkých rodičov, ktorým sa narodilo dieťatko v roku 2018, aby sa zoznámili a spoločne stretli v zasadačke obecného úradu a aby ich ratolesti prijal do rodiny Jacovčanov. Slávnosť spestrili svojím vystúpením žiačky zo Základnej školy v Jacovciach. Potom sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce p. Jaroslav Božik. Vo svojom príhovore pripomenul, že dieťa je najkrajším kvetom lásky, rodičov zaväzuje vytrvať pri ňom a vychovať z malého človiečika skutočne veľkého človeka. Našim najmenším spoluobčanom zaželal šťastný a úspešný život plný radosti a zdravia a ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti pri výchove svojich ratolestí. Nasledovali podpisy do pamätnej knihy, kde rodičia k menám detí pridali svoje podpisy. Starosta rodičom osobne poblahoželal k narodeniu ich detí a okrem prianí im odovzdal darčekové poukážky a pamätné listy, ako spomienku na tento neopakovateľný deň.