Dňa 10. februára 2018 sa v zasadačke obecného úradu v Jacovciach konalo slávnostné uvítanie detí do života obce. Starosta obce Jaroslav Božik v slávnostnom príhovore vyzdvihol radosť, akou sú naši najmenší pre rodičov, starých rodičov a pre našu obec, pretože sú signálom jej rastu i chuti rodičov vychovávať svoje deti práve v Jacovciach.

Slávnosť bola popretkávaná krásnymi slovami, básňami a tónmi hudby, ktoré si pre našich malých spoluobčanov pripravili žiačky zo základnej školy. Po slávnostnom programe sa uskutočnil zápis do pamätnej knihy obce a rodičom boli odovzdané darčekové tašky a pamätné listy, ako spomienka na tento neopakovateľný deň. Detičkám a ich rodičom prajeme veľa zdravia a šťastných nezabudnuteľných chvíľ s ich ratolesťami.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

40.jpg 41.jpg 42.jpg

43.jpg 44.jpg 45.jpg

46.jpg 47.jpg 48.jpg

49.jpg 50.jpg 51.jpg

52.jpg 53.jpg 54.jpg

55.jpg 56.jpg 57.jpg

58.jpg 59.jpg 60.jpg

61.jpg 62.jpg 63.jpg

64.jpg 65.jpg 66.jpg

67.jpg 68.jpg 69.jpg

70.jpg 71.jpg 72.jpg

73.jpg 74.jpg 75.jpg

76.jpg 77.jpg