Aj v tomto roku sa konalo v našej obci fašiangové posedenie. Opäť sme sa stretli v jedálni PPD Prašice, aby sme si pripomenuli fašiangové zvyky, niektorí sa zapojili do sprievodu masiek a nakoniec členovia Klubu dôchodcov so všetkou „úctou a vďakou“ pochovali basu. No smiechu, ale aj plaču bolo neúrekom, ale všetko to patrí k fašiangovej zábave. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili a podieľali na príprave tohtoročného fašiangového programu. Všetci sme sa veru dobre zabavili a tí, ktorí sedeli doma a neprišli medzi nás, môže banovať ☺.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

40.jpg 41.jpg 42.jpg

43.jpg 44.jpg 45.jpg

46.jpg 47.jpg 48.jpg

49.jpg 50.jpg 51.jpg

52.jpg 53.jpg 54.jpg

55.jpg 56.jpg 57.jpg

58.jpg 59.jpg 60.jpg

61.jpg 62.jpg 63.jpg

64.jpg 65.jpg 66.jpg

67.jpg 68.jpg 69.jpg

70.jpg 71.jpg 72.jpg

73.jpg 74.jpg 75.jpg

76.jpg 77.jpg 78.jpg

79.jpg 80.jpg 81.jpg

82.jpg 83.jpg 84.jpg

85.jpg 86.jpg 87.jpg

88.jpg 89.jpg 90.jpg

91.jpg 92.jpg 93.jpg

94.jpg 95.jpg 96.jpg

97.jpg 98.jpg