Deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského, je vzácna príležitosť pripomenúť si prácu pedagógov, ktorých poslaním je vzdelávať, vychovávať a formovať novú generáciu. Je to práca náročná, ale zároveň krásna a záslužná.

Deň učiteľov je symbolom „vďaky a uznania“ nielen pre učiteľa, ale aj pre všetkých tých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu. Starosta Obce Jacovce preto pozval v stredu 28. marca 2018 všetkých pedagogických zamestnancov základnej a materskej školy, ale aj bývalých pedagogických pracovníkov, na malé posedenie do Pizzerie La Gondola. Všetkým prítomným vo svojom krátkom príhovore vyslovil slová úcty, vďaky a uznania a poďakoval sa za ich náročnú prácu. Zároveň im poprial do ďalších rokov pevné zdravie, veľa osobného šťastia a životného optimizmu a nech sa im aj naďalej darí šíriť vôkol seba radosť a nech odovzdávajú našim deťom množstvo vedomostí, skúseností a poznatkov. Na záver odovzdal Mgr. Oľge Čermanovej Pamätnú plaketu Jána Amosa Komenského za dlhoročnú pedagogickú prácu a riadenie školy v Jacovciach. Mgr. Čermanová pracovala ako pedagogická pracovníčka od 27.8.1979 a v čase od 3.6.1996 do 31.8.2001 bola riaditeľkou ZŠ s MŠ v Jacovciach.

Po príhovore pána starostu posedenie pokračovalo malým pohostením a voľnou debatou medzi všetkými prítomnými.

01.JPG 02.JPG 03.JPG

04.JPG 05.JPG 06.JPG

07.JPG 08.JPG 09.JPG

10.JPG 11.JPG 12.JPG

13.JPG 14.JPG 15.JPG

16.JPG 17.JPG 18.JPG

19.JPG 20.JPG 21.JPG

22.JPG 23.JPG 24.JPG

25.JPG 26.JPG 27.JPG

28.JPG 29.JPG 30.JPG

31.JPG 32.JPG