Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2018
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského, je vzácna príležitosť pripomenúť si prácu pedagógov, ktorých poslaním je vzdelávať, vychovávať a formovať novú generáciu. Je to práca náročná, ale zároveň krásna a záslužná.

Deň učiteľov je symbolom „vďaky a uznania“ nielen pre učiteľa, ale aj pre všetkých tých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu. Starosta Obce Jacovce preto pozval v stredu 28. marca 2018 všetkých pedagogických zamestnancov základnej a materskej školy, ale aj bývalých pedagogických pracovníkov, na malé posedenie do Pizzerie La Gondola. Všetkým prítomným vo svojom krátkom príhovore vyslovil slová úcty, vďaky a uznania a poďakoval sa za ich náročnú prácu. Zároveň im poprial do ďalších rokov pevné zdravie, veľa osobného šťastia a životného optimizmu a nech sa im aj naďalej darí šíriť vôkol seba radosť a nech odovzdávajú našim deťom množstvo vedomostí, skúseností a poznatkov. Na záver odovzdal Mgr. Oľge Čermanovej Pamätnú plaketu Jána Amosa Komenského za dlhoročnú pedagogickú prácu a riadenie školy v Jacovciach. Mgr. Čermanová pracovala ako pedagogická pracovníčka od 27.8.1979 a v čase od 3.6.1996 do 31.8.2001 bola riaditeľkou ZŠ s MŠ v Jacovciach.

Po príhovore pána starostu posedenie pokračovalo malým pohostením a voľnou debatou medzi všetkými prítomnými.