Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň je symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie v zvykoch tohto obdobia je strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Ako máj slúžia najmä vysoké rovné stromy. Ich vrcholce sa zdobia pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes. Stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny, alebo hlavného námestia. Vždy je to 30.apríla. Spoločný máj tak symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy obce a oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života.

Aj v našej Obci Jacovce sa táto pekná tradícia zachovala. Už pred 17.00 hod. sa začali pomaly schádzať zvedaví občania na námestie pred COOP Jednotu, kde už na nich čakal pripravený strom. Členovia kultúrnej komisie spolu so starostom obce a ďalší šikovní občanmi našej obce priložili ruky k dielu. Nechýbali ani žiaci, ktorí pekne ustrojení v krojoch, vyzdobili stromček farebnými stuhami. Po úvodnom slove starostu Obce Jacovce, vystúpili žiaci zo ZŠ, ale aj naši seniori s pestrým kultúrnym programom. A potom nastala ta chvíľa, na ktorú čakali hlavne tí najmenší spoluobčania - postaviť vyzdobený strom. A veru, ako sme sa kukali, dalo im to zabrať. Mládenci sa kdesi zabudli a tak sa museli chytiť roboty tí vekom starší. Ale všetko dopadlo tak ako malo a jacovský máj už krásne stojí. Poďakovanie patrí všetkým chlapom, ktorí sú vždy tam, kde ich treba, ale aj všetkým občanom, ktorí sa stavania mája zúčastnili.

Ďakujeme.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

40.jpg 41.jpg 42.jpg

43.jpg 44.jpg 45.jpg

46.jpg