Aj napriek Vaším šedinám, vždy budete pre nás jediní ....


Október patrí predovšetkým naším seniorom - babkám, dedkom, starenkám a starkým, tetám a ujom... Staroba je pre nás všetkých prirodzenou etapou životnej púte a jej príchod nemôžeme zastaviť. Jediné, čo môžeme urobiť je : spríjemniť si ju. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Pri tejto príležitosti sme aj tento rok pripravili pre našich starších spoluobčanov malé posedenie v jedálni PPD Jacovce. Úvodným slovom sa obyvateľom obce prihovoril starosta, ktorý nám všetkým pripomenul, že úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Všetci raz budeme starí. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život.

Potom sa pridali so svojim s láskou pripraveným programom detičky z materskej škôlky, žiaci zo ZŠ a deti z eRko klubu. Veselými pesničkami, básničkami, tancami a scénkami vyčarili radostnú iskričku v oku a úsmev na nejednej tvári našich spoluobčanov.

Na záver programu vystúpil vzácny hosť – Martin Jakubec, ktorému sa podarilo rozospievať, ale aj roztancovať všetkých prítomných. V tejto príjemnej a veselej atmosfére si každý vychutnal pripravené malé občerstvenie a darček v podobe dáždnikov, ktoré boli zakúpené s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. V neskorých popoludňajších hodinách sa starkí a starké príjemne unavení, ale určite spokojní, rozišli do svojich domovov.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

40.jpg 41.jpg 42.jpg

43.jpg 44.jpg 45.jpg

46.jpg 47.jpg 48.jpg

49.jpg 50.jpg 51.jpg

52.jpg 53.jpg 54.jpg

55.jpg 56.jpg 57.jpg

58.jpg 59.jpg 60.jpg

61.jpg 62.jpg 63.jpg

64.jpg